El contenidor groc d’envasos

Al groc contenidor d’envasos podem dipositar-hi envasos lleugers i trossos dels materials que els componen. Segons el material, hi ha tres grups d’envasos lleugers: de plàstic, metàl·lics i mixtos (brics, envasos de plàstic i alumini, o envasos de plàstic i paper).

Hi podem dipositar

 • Botelles de plàstic rígid: garrafes, botelles d'aigua, botelles de refrescos, botelles de llet i altres lactis, botelles d'oli i vinagre, botelles de suavitzant, detergents i altres productes de neteja, etc.
 • Envasos de plàstic rígid: pots de cacau, envasos de plàstic de iogurts i altres aliments, envasos de plàstic de bricolatge, cosmètica i higiene, safates...
 • Altres residus de plàstic rígid: anelles de paquets de llaunes, oueres de plàstic, xarxes de fruita, safates d'elements d'EPS (porexpan), etc.
 • Envasos de plàstic film:: bosses de plàstic de nanses i transparents, plàstic per embolicar paquets o safates (tapes), bosses de formatge ratllat, paquets de llegum, bosses de galetes, envàs de tovalloletes humides, etc.
 • Envasos metàl·lics: llaunes de ferro i d'alumini de refrescos i conserves, aerosols buits, paper d'alumini emprat per embolicar, safates d'alumini, etc.
 • Envasos mixtos: bosses de patates fregides, paquets de cafè, bosses de congelats, bosses de llaminadures, paper d’alimentació (parafinat, doble capa, paper-plàstic, etc.)
 • Altres envasos lleugers: altres envasos que no siguin ni de paper ni de vidre: de fusta, de ceràmica, etc., i taps de pots i ampolles.

No hi podem dipositar

 • Objectes de plàstic i metall: joguines, cadires, persianes, testos, figures plàstiques, trossos de materials de construcció, prestatgeries metàl·liques, restes de lampisteria, tubs, aixetes, cables elèctrics, etc.
  S'han de dipositar a les Deixalleries.
 • Envasos plens S'han de dipositar en a les Deixalleries.
 • Envasos o pots de pintura o productes químics. S'han de dipositar a les Deixalleries
 • Envasos de medicaments com pots i ampolles Han de ser gestionats a través de canal especial SIGRE
 • Pneumàtics S'han de dipositar a les Deixalleries o al taller mecànic
 • Petits electrodomèstics Han de dipositar-se a les deixalleries, punts mòbils especialitzats o en el punt de venda.
 • Productes d'informàtica que tenguin tinta Han de dipositar-se en centres especialitzats
 • Gomes o silicones i PVC dur S'han de dipositar a les Deixalleries
 • Bolquers S'han de dipositar en el contenidor de No Reciclable
 • Bolígrafs o llapis S'han de dipositar en el contenidor de No Reciclable

Recorda-te’n!

 • Dur de casa els envasos nets i aclarits per millorar les condicions d'emmagatzematge, facilitar el procés de selecció i millorar la qualitat dels materials recuperats.
 • Doblar els brics i comprimir les ampolles per reduir-ne el volum.

El cicle del residu envàs:

D’on procedeix?

Els envasos lleugers tenen diferents procedències depenent del material del qual estan fets:

Els plàstics s'obtenen del petroli, del gas natural o del carbó a través d'un procés químic. És un material que es pot modelar fàcilment en multitud de formes.

Els metalls es produeixen a partir de minerals ja existents a la natura. Aquests s'escalfen en un forn fins que es tornen líquid i se li dóna la forma de l’envàs final.

Els brics són una combinació de cartó, plàstic i alumini.

Més informació

On els hem de dipositar?

Hem de dipositar els residus d’envasos al contenidor corresponent, normalment al groc o a l’identificat amb algun distintiu en aquest color.

Com es tracta?

Com que estan formats per diferents materials, abans d'enviar-los als seus respectius recicladors, han de ser separats en les instal·lacions de triatge i classificació d'envasos.

De forma general, els materials separats són:

 • Metalls: acer, alumini.
 • Plàstics: polietilè (PET), polietilè d'alta densitat (PEAD -HDPE-), polietilè de baixa densitat (PEBD -LDPE-) i plàstic barrejat.
 • Brics o cartó per a begudes.

Els materials no separats s’incineren o es dipositen a l’abocador.

Més informació

Quines aplicacions tenen els materials reciclats?

- La gransa procedent dels residus d'envasos de plàstic s'usa per fer bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització, etc. O bé per obtenir nous envasos d'ús no alimentari (lleixius, detergents, etc.)

- El reciclatge de l'alumini dóna lloc a un producte pràcticament igual que l'original pel que els seus usos són equivalents als productes obtinguts a partir del material verge.

- Els residus d'envasos d'acer es fan servir en la fabricació d'altres envasos o com a ferralla a les foses siderúrgiques d'acer.

- Els materials recuperats dels residus de brics tenen els següents usos: el polietilè pot ser usat com a combustible, l'alumini es fon per fabricar-ne de nou i el cartó recuperat es pot usar per obtenir-ne productes de paper reciclat.

Més informació

Sabíeu que ...

 • Fabricar alumini a partir de l’alumini reciclat requereix un 90 % menys d’energia que fer-ho a partir del mineral. Separant i reciclant, també contribuïm a estalviar energia.

 • Un got de plàstic posa aproximadament 450 anys a degradar-se i per això no s'ha de tirar en terra ni amb les escombraries orgàniques, sinó que cal reciclar-lo.

 • L'ús d'envasos reutilitzables s’ha anat substituint per envasos no retornables i d'un sol ús durant les darreres dècades. Aquest canvi ha suposat un increment en la quantitat i el tipus de residus d'envasos.

 • Cada ciutadà fa servir de mitjana 238 bosses de plàstic l'any. Reutilitzar i Reciclar les bosses de plàstic no és un capritx, és una necessitat!

 • Les anelles de plàstic de les llaunes de beguda són gairebé invisibles dins l'aigua i per això els animals no les poden esquivar, s'hi enganxen i acaben estrangulats. Reciclau-los i evitareu que això segueixi passant!

 • Una persona tira de mitjana 50 kg d'envasos l'any. Si feim servir envasos reutilitzables o compram productes a granel, podem reduir aquesta quantitat.

 • Usam cada bossa de plàstic entre 12 i 20 minuts. En canvi, pot trigar fins a 1000 anys a degradar-se. Col·laborau en la separació de residus, dipositant-les en el contenidor groc, destinat als envasos.

 • Reciclant 400 taps de plàstic s'estalvia 1 litre de petroli. Reciclar és important per optimitzar els nostres recursos.

 • Amb 40 botelles de plàstic PET es pot fer un folre polar. La vostra col·laboració és important: les botelles i els pots, sempre al contenidor groc dels envasos!

 • Amb 80 llaunes es pot fabricar una llanda. Amb el reciclatge estalviam matèries primeres que són de tots!

Preguntes freqüents

Com podem reduir la generació d’envasos?

- Consumir aliments frescos i del dia en comptes de precuinats envasats.

- Fomentar l'oferta i demanda de productes amb menys envàs, amb envasos reutilitzables o a granel.

- Substituir la bossa de plàstic d'un sol ús (les de nansa o les que s’usen per pesar la fruita) per altres elements reutilitzables: cistelles, bosses reutilitzables, etc.

- Reduir el consum d'aigua embotellada.

- Utilitzar estris reutilitzables a dinars escolars, menjador o servei de càtering: carmanyoles, embolcalls d’entrepans reutilitzables, etc.

Com es reciclen els envasos de plàstic?

Bàsicament hi ha dos tipus de procés de reciclatge del plàstic:

 • Reciclatge mecànic: els residus d'envasos es classifiquen, es trituren i es fonen en grànuls. Els materials es modifiquen per obtenir-ne les propietats desitjades. S'obté una nova matèria apta per a aplicacions amb productes reciclats.
 • Reciclatge químic: la recuperació química permet reduir els plàstics als seus constituents químics bàsics. Aquests materials recuperats poden convertir-se novament en plàstics.

Els plàstics biodegradables, encara una reduïda minoria, es tracten mitjançant processos biològics.

Com es reciclen els envasos de metall?

- Les llaunes d'acer i les d’alumini són envasos 100 % reciclables mitjançant processos de fosa.

- Als envasos de llauna (acer recobert per una capa d'estany) se li extreu l'estany i l'acer es torna a introduir en el procés de fabricació.

- En el procés de reciclatge dels envasos d'alumini no cal eliminar cap altre tipus de material, ja que tant la tapa com la llauna són d'alumini. L'alumini recuperat, un cop seleccionat i premsat, es fon i se’n fabriquen nous lingots.

Com es reciclen els brics?

Hi ha diferents tècniques per al reciclatge dels brics i el cartó per a begudes (Font: UNED):

 • Aprofitar tots els seus components junts mitjançant la fabricació d'aglomerat a partir del residu triturat.
 • Aprofitar cada material per separat mitjançant la separació dels seus components per al reciclatge de paper i de l'alumini i la valorització energètica del polietilè.
Que és un punt verd?

El punt verd és un símbol que identifica que l’envasador, embotellador, distribuïdor, etc., de l’envàs ha pagat perquè quan aquest es dipositi al contenidor corresponent, sigui recollit i reciclat.

Logotipo Punto Limpio